Saturday, June 30, 2012

Kisah kaum Tsamud - Petra Jordan

Allah swt berfirman:

Dan (Kami telah mengutus) kepada kaum Tsamud saudara mereka, Saleh. Ia berkata. “Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang bukti yang nyata kepadamu dari Tuhanmu. Unta betina Allah ini menjadi tanda bagimu, maka biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya, dengan gangguan apa pun, (yang karenanya) kamu akan ditimpa siksaan yang pedih.. Dan ingatlah olehmu di waktu Tuhan menjadikan kamu pengganti-pengganti (yang berkuasa) sesudah kaum ‘Aad dan memberikan tempat bagimu di bumi. Kamu dirikan istana-istana di tanah-tanahnya yang datar dan kamu pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah; maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan”.(QS. Al-A’raf-ayat 73-74)


26:141. Kaum Tsamud telah mendustakan rasul-rasul.

26:142. Ketika saudara mereka, Saleh, berkata kepada mereka: “Mengapa kamu tidak bertakwa?

26:143. Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu,

26:144. maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.

26:145. Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu, upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam

.26:146. Adakah kamu akan dibiarkan tinggal di sini (di negeri kamu ini) dengan aman,

26:147. di dalam kebun-kebun serta mata air,

26:148. dan tanam-tanaman dan pohon-pohon korma yang mayangnya lembut.

26:149. Dan kamu pahat sebagian dari gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah dengan rajin;

26:150. maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku;

26:151. dan janganlah kamu menaati perintah orang-orang yang melewati batas,

26:152. yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan”

Bukti kehebatan kaum Tsamud dpt dilihat di sini. Bayangkan masa ketika itu - 2000 tahun lebih yang lalu, kaum ini telah mampu membina bangunan sehebat ini. Malangnya, kesombongan Dan keangkuhan utk tunduk sujud Allah swt meranapkan segala kehebatan mereka.

Peringatan kepada kita- bila diri dianggap hebat Jangan lupa kepada siapa yang patut mendapat segala pujian.. Jgnlah kita merasakan kehebatan itu adalah kerana kita. Sebenarnya tiada sesuatu yang dpat berlaku di dunia ini tanpa izinNya..

Berada di Petra nembuatkan hati dan diri terasa kerdil Dan takut dengan azab Allah swt. Sesungguhnya Allah itu maha pengasih Dan penyayang tetapi Allah juga Maha keras siksaanNya..

Wallahualam

1 comment:

  1. Bukannya kaum Luth itu di Madain Shaleh (Arab Saudi) ya?
    http://en.wikipedia.org/wiki/Mada%27in_Saleh

    ReplyDelete