Saturday, June 30, 2012

Nabi Musa Dan 12 mata air

Dan mereka Kami bagi menjadi dua belas suku yang masing-masingnya berjumlah besar dan Kami wahyukan kepada Musa ketika kaumnya meminta air kepadanya: "Pukullah batu itu dengan tongkatmu!." Maka memancarlah dari padanya duabelas mata air. Sesungguhnya tiap-tiap suku mengetahui tempat minum masing-masing. Dan Kami naungkan awan di atas mereka dan Kami turunkan kepada mereka manna dan salwa. (Kami berfirman): "Makanlah yang baik-baik dari apa yang telah Kami rezkikan kepadamu." Mereka tidak menganiaya Kami, tapi merekalah yang selalu menganiaya dirinya sendiri
(Al A’raf:160)

Pemandu pelancong menunjukkan kepada kami tempat di mana terdapat salah satu mata air nabi Musa . Kami berpeluang berehat di tempat ini lebih kurang 15 minit. Subhanallah airnya cukup jernih dan sejuk.

Al A’raf:160

No comments:

Post a Comment